CÁC LOẠI CAFE NGON

CÁC LOẠI CAFE NGON

CÁC LOẠI CAFE NGON

15-11-2017
Trên thớ giới có nhiều hơn 18 loại cà phê như, Bourbon, typica, vilalobos, sl28, sl34... song để nói cafe ngon phải nhắc đến Moka, Arabica, robusta, Culi, chery, 5 loại cafe vừa nêu là Các Loại Cafe Ngon nhất và cũng phổ biến nhất.
... ***

Quét Mã Zalo Chát Với Tâm An

Tâm An Coffee

Hotline: 0945 500 366

 Tâm An Coffee